Om sykehjemmet

Sykehjemmet er sertifisert som Livsgledehjem.

Vi har 50 langtidsplasser fordelt på 6 bogrupper, og målgruppen er personer med demens.

Den omsorg vi yter skal være preget av kjennskap og kunnskap om den enkelte pasient, og både pasient og pårørende skal oppleve seg sett og hørt.

Vi legger stor vekt på fellesskap og aktiviteter. Vi har blant annet en flott sansehage som brukes året rundt. Her har vi et lysthus hvor bål i grue, og kaffekos er faste innslag.

 

Kompetanse

Vi er et ledende sykehjem innen demensomsorg og har et dyktig, kompetent og engasjert personalet, som ser muligheter og ikke begrensninger.

Våre sykehjemsleger er på sykehjemmet en dag pr uke.

Flere av våre sykepleiere og helsefagarbeidere er videreutdannet innenfor ulike fagområder som geriatri, diabetes, demens, palliasjon og psykiatri. I tillegg har vi fagsykepleier 1 dag pr uke.

Vi har frivillighetskoordinator i 50% stilling.
Vi er en lærlingebedrift og har stort fokus på læring og utvikling. Vi har elever og studenter fra forskjellige utdanninger i praksis. 

Vi jobber hele tiden med å tilegne oss ny kunnskap, blant annet gjennom faglunsjer, internundervisning og fagdager.

Pårørendesamarbeid er svært viktig for å få til den beste omsorgen rundt pasientene.

 

Tilbud

Dette er noen av aktivitetene som foregår i sykehjemmet:

  • Individuelt tilrettelagt aktivitet
  • Andakt
  • Fotpleier
  • Frisør
  • Cafe Liv og Røre
  • Aromabad
  • Besøkshund
  • Konserter og andre arrangement
  • Besøks barnehage/skole

Det foregår mye frivillig aktivitet rundt på sykehjemmet. Ønsker du å vite mer? Gå inn på frivillig.no eller ta direkte kontakt med frivillighetskoordinator på sykehjemmet.

 

Avdelinger