Vi har 50 langtidsplasser fordelt på 6 bogrupper, og målgruppen er personer med demens.

Den omsorg vi yter skal være preget av kjennskap og kunnskap om den enkelte pasient, og både pasient og pårørende skal oppleve seg sett og hørt.

Vi legger stor vekt på fellesskap og aktiviteter. Vi har blant annet en flott sansehage som brukes året rundt. Her har vi et lysthus hvor bål i grue, og kaffekos er faste innslag.

 

Kontaktinformasjon AVDELINGENE

1.etg

2.etg

Natt (kl 22.15-07.45)