Omsorgstjenesten Sør/Øst er en stor og innholdsrik virksomhet. I tillegg til hjemmetjeneste omfatter virksomheten også sykehjem, bokollektiv, dagsenter, aktivitetssenter og cafe. Omsorgstjenesten Sør/Øst strekker seg fra tunnelåpningen på Alstad i vest, til kommunegrensen mot Beiarn og Saltdal i sør.  

Hjemmetjenesten Øst og Hjemmetjenesten Skjerstad/Furumoen sykehjem ble i oktober 2020 slått sammen til en virksomhet og har fått navnet Omsorgstjenesten Sør/Øst.  

Omsorgstjenesten Sør/Øst kjennetegnes av 

  • Helhetlig tjeneste og omsorgstilbud. 
  • God kvalitet på tjenesten i samsvar med tjenestemottakers behov. 
  • Arbeid i forhold til hverdagsmestring (hjelp til selvhjelp). 
  • Nytenkning og velferds-teknologi. 
  • Vårt slagord er – Mestring og trygghet for alle. 

Det betyr at du skal føle deg trygg og ivaretatt hos oss, enten du er bruker, pårørende, student eller ansatt. Det betyr også du som bruker hos oss skal få den samme gode hjelpen uavhengig om du bor i bofellesskap på Tverlandet eller om du bor alene i egen bolig ute i distriktet.