Omsorgstjenesten Sør/Øst er en stor og innholdsrik virksomhet. Virksomheten omfatter hjemmetjenester, sykehjem, bokollektiv, HDO, dagsenter, frivillighetssentral og cafe. Omsorgstjenesten Sør/Øst strekker seg fra tunnelåpningen på Alstad i vest, til kommunegrensen mot Beiarn og Saltdal i sør. 

Omsorgstjenesten Sør/Øst kjennetegnes av 

  • Helhetlig tjeneste og omsorgstilbud. 
  • God kvalitet på tjenesten i samsvar med tjenestemottakers behov. 
  • Arbeid i forhold til hverdagsmestring (hjelp til selvhjelp). 
  • Nytenkning og velferdsteknologi.