75 55 50 00

Du er her:

Miljøtjenester

articleimage

Målgruppen til Miljøtjenester er personer med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse som har behov for langvarige og koordinerte tjenester og habilitering.

Vår målsetting er å gi målgruppen:

  • Et helhetlig tjenestetilbud
  • Forutsigbare tjenester som muligjør selvbestemmelse og aktiv deltagelse i samfunnslivet
  • God kvalitet på tjenester i samsvar med tjenestemottakers behov
  • Færrest mulig tjenesteytere for tjenestemottaker å forholde seg til

Miljøtjenesten yter de tjenester hver enkelt har behov for, både når det gjelder botilbud, aktivitetstilbud, avlastning i og utenfor hjemmet, støttekontakt og BPA.

Har du behov for noen av våre tjenester, kontakter du Tildelingskontoret.

 

Ledere

Områdeleder: Randi Huus Telefon: 75 55 41 13 / Mobil: 90 92 19 69

Virksomhetsleder: Mary Ann Henriksen Alstad Mobil: 90 87 95 54

Merkantile

 

Rådgiver: Ann-Kristin Pettersen Telefon: 75 55 41 18 Mobil: 48 28 05 95

  • Arbeidsområder:  Arbeidsgiveransvar brukerstyrt personlig assistent, kompetanseutvikling, utlysning stillingsannonser, saksbehandligng ved klage/tilsyn, medisindelegasjoner.

Sekretær: Anniken Weisæth Karlsen Telefon: 75 55 54 30 Mobil: 95 08 01 28

  • Arbeidsområder: Ressursstyring, ferie, timelister, tilganger ressurstyring, lønn, Gerica

Konsulent: Veronica Navjord Telefon: 75 55 54 35 Mobil: 91 53 86 47

  • Arbeidsområder: Personal-avtaler/tilsetting, refusjoner, attestering reiseregninger, PC tilgang

Konsulent: Mona Jæger Lyngmo Telefon: 75 55 41 29 Mobil: 90 96 13 09

  • Arbeidsområder:  HMS, Kvalitetsarbeid, Oversikt medisindelegasjoner, fakturering

Sekretær: Brith Andersen Mobil: 91 55 03 54.

  • Arbeidsområder: Lønnskjøring og oppdragsavtaler for støttekontakt og privat avlastning.