Hjemmetjenesten Sentrum gir hjemmebaserte tjenester i området fra tunellåpningen i øst, til langstranda i vest samt hele Bodø sentrum. 

Om virksomheten

Hjemmetjenesten Sentrum består av 4 avdelinger med hver sin avdelingsleder og en felles administrasjon. Alstad / Bodøsjøen, Østbyen, Midtbyen og Vestbyen.

Vi har sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, fagarbeidere og assistenter. Flere av disse fag­gruppene har også videreutdanning i ulike fag­felt.

Tilbud

Hjemmetjenesten gir tjenester til hjemmeboende pasienter, basert på vedtak fra Tildelingskontoret. Hjemmetjenesten organiserer også hjemme­hjelp/praktisk bistand.

Vårt slagord er – Med ♥ i sentrum –. Det betyr at det skal være en god kvalitet på tjenestene våre, du skal føle deg trygg og ivaretatt og du skal merke at vi har omsorg for deg. Vi skal ha «hjertet» med oss i vårt daglige arbeid.

Hjemmetjenesten Sentrum skal kjennetegnes av:

 • Helhetlig tjeneste og omsorgstilbud.
 • God kvalitet på tjenesten i samsvar med tjenestemottakers behov.
 • Arbeid i forhold til hverdags­mestring (hjelp til selvhjelp).
 • Nytenkning og velferdsteknologi.

Hjemmetjenesten Sentrum administrerer også ambulerende natt-tjeneste for hjemmeboende i geografisk område fra Festvåg i nord til Vikan i øst.

inndeling geografisk område

 • Alstad/Bodøsjøen
  Fritjof Nansens (oddetall) fra rundkjøringen ved Aspmyra og ut til flyplassgjerdet. Stormyra og plassmyra. Grensen mot Mørkved er Sneveien på oversiden av riksveien) og Johan Bujers vei på nedsiden av riksveien. Yttersvingen, Innersvingen, Langsida og Midtbanene.
 • Vestbyen
  Torvgata fra kaia (partall) til Hålogalandsgata. Hålogalandsgata (partall) til rundkjøringa ved Aspmyra. Fritjof Nansens vei (partall) til flyplassgjerdet.
 • Østbyen
  Hele Hålogalandsgata (både partall og oddetall) fra Bankgata til Riksveien. Bankgata (oddetall) fra Hålogalandsgata til Parkveien. Parkveien (partall) til Riksveien (Snippen), Midtbanen 35.
 • Midtbyen
  Torvgata fra kaia (oddetall) til Hålogalandsgata. Bankgata (partall) fra Hålogalandsgata til Parkveien. Parkveien (oddetall) til riksveien (Snippen)