Vårt slagord er – Med ♥ i sentrum –. Det betyr at det skal være en god kvalitet på tjenestene våre, du skal føle deg trygg og ivaretatt og du skal merke at vi har omsorg for deg. Vi skal ha «hjertet» med oss i vårt daglige arbeid.

I alt vi gjør, skal verdighet, respekt og god kommunikasjon være til stede.

For at du skal kunne bo lengst mulig i eget hjem, skal vi legge til rette for mestring i hverdagen - uansett funksjonsnivå. Hverdagsmestring gir bedre selvfølelse og bedre fysisk funksjon.

Vi ønsker at du skal bli ivaretatt på en god faglig, forsvarlig måte.

Vi skal være tydelig i alt vi gjør og det blir viktig å avklare hva vi skal gjøre, hva du skal gjøre og hva dine pårørende eventuelt skal gjøre.

Brukerstyring og vektlegging av dine ressurser og din deltakelse står sentralt for oss i vårt arbeid.

Vi skal være lydhør, vise forståelse, være vennlig/høflig og engasjert.

Geografisk område

Hjemmetjenesten Sentrum gir hjemmebaserte tjenester i området fra bom ved øvre/nedre Hunstad i vest, Mjønes/Fauske i øst og Gildeskål i sør

Virksomheten er delt inn i følgende geografiske områder:

 • Alstad/Bodøsjøen 
  Fritjof Nansens (oddetall) fra rundkjøringen ved Aspmyra og ut til flyplassgjerdet. Alt på «nedsiden» av Hålogalandsgata. Alt på begge sider av riksveien helt frem til Hunstad-krysset. Grensen mot Mørkved er Sneveien på oversiden av riksveien) og Johan Bujers vei på nedsiden av riksveien. I tillegg til dette har de Yttersvingen, Innersvingen, Langsida og Midtbanene (Ikke Midtbanen 35 som tilhører Østbyen)
 • Vestbyen
  Torvgata fra kaia (partall) til Hålogalandsgata. Hålogalandsgata (partall) til rundkjøringa ved Aspmyra. Fritjof Nansens vei (partall) til flyplassgjerdet.
 • Østbyen
  Hele Hålogalandsgata (både partall og oddetall) fra Bankgata til Riksveien. Bankgata (oddetall) fra Hålogalandsgata til Parkveien. Parkveien (partall) til Riksveien (Snippen)
 • Midtbyen
  Torvgata fra kaia (oddetall) til Hålogalandsgata. Bankgata (partall) fra Hålogalandsgata til Parkveien. Parkveien (oddetall) til riksveien (Snippen)