Et godt utviklet aktivitets- og dagtilbud for hjemmeboende er viktig, og bidrar til en meningsfull hverdag, med sosialt samvær, trygghet og opplevelse av mangfold. For pårørende er det avgjørende viktig at det er tilgang til gode aktivitets- og dagtilbud, både som avlastning, men også som trygghet for meningsfulle aktiviteter og sosial kontakt for den hjemmeboende.

Å tilrettelegge for økt samarbeid med frivillige organisasjoner, er også sentralt i dette arbeidet.

Aktivitetstjenesten ble etablert 01.03.2023 for å samle alle aktivitetstiltakene i en egen virksomhet. Formålet er å bidra til et nødvendig løft for området, hvor optimal bruk av kompetanse, samhandling og oppgavedeling med frivilligheten, vil kunne ivaretas på en god måte.
 

 

Aktivitetstjenesten består av følgende dag-/aktivitetssenter