75 55 50 00

Du er her:

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten er delt inn i 4 virksomheter/geografiske områder med hjemmebaserte tjenester, samt 1 Oppfølgingstjeneste psykisk helse og rus som er kommunedekkende. Alle virksomhetene ledes av en virksomhetsleder.

Tjenesteområdet ledes av en hjemmetjenesteleder/områdeleder, som er en del av kommunaldirektørens strategiske ledergruppe.

Hjemmetjenestevirksomhetene har ansvar for hver sin geografiske del av kommunen som beskrevet i tabellen under. Mer informasjon om den enkelte virksomhet finnes i menyen til venstre.

Hjemmetjenesten Nord Betjener brukere i Rønvikområdet, fra Jernbanen langs Riksvei 80 til Junkerveien og til Maskinisten, inkl. Norsia til Festvåg og Kjerringøy
Hjemmetjenesten Skjerstad Tilsvarende tidligere Skjerstad kommune. Felles distriktsnattjeneste med Hjemmetjenesten Saltstraumen, med begge hjemmetjenestevirksomhetene som geografisk område på natt.
Hjemmetjenesten Øst Betjener brukere bosatt fra bom ved Øvre/Nedre Hunstad i vest, Mjønes/Fauske i øst og Gildeskål i sør.
Hjemmetjenesten
Sentrum
Betjener brukere bosatt i Sentrum fra riksveien og vestover, samt deler av Alstad/Grønnåsen.
Virksomheten har også ansvaret for Nattjenesten for hjemmeboende i geografisk område fra Festvåg i nord til Vikan i øst.
Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus Kommunedekkende