Om sykehjemmet

Stadiontunet sykehjem og bofellesskap har 56 langtidsplasser for eldre, somatisk syke og pleietrengende fordelt på 3 avdelinger.  27 beboere i 2 bokollektiv, samt vedtaksbaserte hjemmetjenester til beboere i leiligheter i samme bygg som bokollektivene. I 1.etg er det dagsenter.

Sykehjemmet ble sertifisert som Livsgledehjem den 16. november 2018.

Kompetanse

Vi har egen tilsynslege i hver avdeling som er på sykehjemmet 1 dag i uken og tilgjengelig på hverdagene. 

Det vil alltid være 1 sykepleier på vakt som har det faglige ansvaret.

Flere av våre sykepleiere er videreutdannet innenfor ulike fagområder som geriatri, diabetes, demens og sår.

Vi har også dyktige helsefagarbeidere. Flere av dem har i tillegg videreutdanning innenfor geriatri, demens, kreftomsorg og lindrende pleie og ernæring.

Hos oss er det ansatt en frivillighetskoordinator er til stede annenhver uke.
Vi har flere dyktige vikarer, lærlinger og studenter. 

Vi streber etter å bli bedre og få høyere kompetanse, for få til dette har vi kurs og fagdager, og ukentlig internundervisninger,
 

Tilbud

  • Andakt
  • Fotpleier
  • Frisør
  • Kafè
  • Besøksdyr
  • Konserter og andre arrangement
  • Besøks barnehage/skole
  • Individuelt tilrettelagt aktivitet

 

Det foregår mye frivillig aktivitet rundt på sykehjemmet. Ønsker du å vite mer? Gå inn på frivillig.no eller ta direkte kontakt med frivillighetskoordinator på sykehjemmet.

Kantine

Vi har også ei kantine i 1.etg som er åpen for alle mellom kl 10.30 og 14.00 som serverer lunsj og varmmat/middag på hverdager.

Transport og parkering

Gjesteparkering på oppmerkede plasser eller i Hålogalandsgata

Avdelinger