Målsetningen er å øke helse og trivsel gjennom ulike aktiviteter. Vi legger vekt på å ha et bredest mulig aktivitetsnivå som stimulerer til fysisk aktivitet og styrker den mentale helsen. Legge til rette for at folk skal kunne klare seg mest mulig ved egen hjelp, bo i egne hjem og stimulere til et liv i alminnelighet.

Servicesenteret skal være:

 • et møtested hvor sosial relasjoner kan opprettes og utvikles
 • et sted å være aktiv
 • et sted å i ivareta den fysiske, mentale og sosiale helsen. 

Om virksomheten 

Tverlandet Bo- og servicesentret ble åpnet i årsskiftet 1993-94. Senteret inneholder 40 kommunale leiligheter og 19 borettslagsleiligheter tilknyttet Nobl, 2 bokollektiver 8 og 5 boenheter.  

Videre består senteret av resepsjon, kafe, bibliotek, håndarbeidsutsalg, verksted, hobbyrom, møterom og kontorer for hjemmetjenesten. Dagplass for hjemmeboende personer med demens.

Aktivitetene koordineres av de ansatte i aktivitetsenheten, men blir i stor grad drevet av de frivillige medhjelperne. Frivillighetsarbeidet er basert på prinsippet ”hjelp til selvhjelp”. Dette er også en del av kommunens tiltak. 

Senteret har ca. 50 frivillige medhjelpere. Aktivitetene er basert på et samarbeid mellom frivillige medhjelperne, senterbrukere og ansatte. Vi har også samarbeid med ulike lag, foreninger, skole og barnehager. 

Å være frivillig medhjelper betyr å ta ansvar, lære nytt og få tilhørighet. Frivillighet fra familie, venner, naboer og andre er avgjørende for å opprettholde velferdssamfunnet. Det offentlige kan aldri bli en erstatning for mellommenneskelige samhandling og kontakt.

Ønsker du å bli med som frivillig medhjelper? Ta kontakt med Aktivitetskontoret på telefon: 75 55 71 03 / 75 55 71 07.

Mølla kafe

Mølla kafe er hjertet i senteret. Det kan være en ”vitamininnsprøytning” å komme på senteret, ta en kopp kaffe, slå av en prat og være med på aktivitetene. 

Tilbud

Aktiviteter

 • Syng med oss                                              
 • Trim
 • Mandagstreff
 • Fortellerstua
 • Sittedans
 • Bingo
 • Hobbyklubben
 • Bibliotek
 • Konserter
 • Dansefester
 • Livsgledebarnehagen
 • Aktivitetsdagene
 • Frivillighetsfesten
 • Solfesten
 • 17. mai-arrangement
 • Julemesse
 • Julegrantenning
 • Julebord
 • Lucia

Program

Det lages nytt program hvert halvår; januar og juli.