Furumoen sykehjem har 20 plasser og ligger i Furumoen helsesenter i Misvær.

6 plasser er i skjermet enhet Soltun og er for personer med demens. De resterende 14 plassene er for både somatikk og demens. 

I tillegg ligger det tre omsorgsboliger i Fløya som følges opp av hjemmetjenesten.

Sykehjemmet vårt er på ett plan, med stor hage omkring.

Furumoen helsesenter rommer også administrativ base for hjemmetjenesten Skjerstad, legekontor, helsestasjon og fysioterapi.