Om sykehjemmet

Furumoen sykehjem som ligger i Furumoen helsesenter i Misvær har 20 sengeplasser.

6 plasser er i skjermet enhet Soltun og er for personer med behov for roligere miljø. De resterende 14 plassene er for somatisk syke og personer med demens.

I tillegg ligger det tre omsorgsboliger i Fløya som følges opp av hjemmetjenesten. 

Sykehjemmet vårt er på ett plan, med stor hage omkring. 

Vi huser også administrativ base for Hjemmetjenesten Skjerstad.

Det er legekontor, helsestasjon og fysioterapi i samme bygg som sykehjemmet.

Kompetanse

Vi har tilsynslege som er på sykehjemmet 1 dag i uken. 

Det vil alltid være 1 sykepleier på vakt som har det faglige ansvaret.

Flere av våre sykepleiere er videreutdannet innenfor ulike fagområder som geriatri, diabetes, demens, palliasjon og ernæring.

Vi har også dyktige hjelpepleiere og helsefagarbeidere med lang erfaring.
 

Tilbud

  • Andakt
  • Diakonien
  • Fotpleier
  • Frisør
  • Besøk av kor og korps
  • Konserter og andre arrangement
  • Besøks barnehage/skole
  • Samarbeid med dagsenteret
  • Individuell aktivitetskalender