Furumoen sykehjem som ligger i Furumoen helsesenter i Misvær har 20 sengeplasser.

6 plasser er i skjermet enhet Soltun og er for personer med behov for roligere miljø. De resterende 14 plassene er for somatisk syke og personer med demens.

I tillegg ligger det tre omsorgsboliger i Fløya som følges opp av hjemmetjenesten. 

Sykehjemmet vårt er på ett plan, med stor hage omkring. 

Vi huser også administrativ base for Hjemmetjenesten Skjerstad.

Det er legekontor, helsestasjon og fysioterapi i samme bygg som sykehjemmet.