75 55 50 00

Du er her:

Furumoen sykehjem

articleimage

Furumoen Sykehjem en vinterdag Foto: Per-Inge Johnsen

Furumoen sykehjem i Misvær har 22 sengeplasser, og huser også administrativ base for hjemmetjenestene i Skjerstad kommunedel av Bodø.

Furumoen sykehjem

Sykehjemmet ligger i Misvær og startet opp i 1979/ 80 (da som Skjerstad sykehjem). Det ble bygget om og renovert i 2002/2003, og fikk i den forbindelse nytt navn: Furumoen sykehjem.

Det er 22 sykehjemsplasser hvorav seks plasser i skjermet avdeling Soltun. I tillegg ligger det to omsorgsboliger i Fløya.
Sykehjemmet er på ett plan, med stor hage omkring.

Tlf. 75 55 49 00
Avdelingsleder Sonja Edvartsen.

Misvær legekontor og Misvær helsestasjon utgjør sammen med sykehjemmet: Furumoen helsesenter. Her er også fysioterapi og fotpleietilbud i bygget, samt base for hjemmebaserte tjenester.

Hjemmetjenesten Skjerstad

Sonen tilsvarer arealet til tidligere Skjerstad kommune og har base lokalisert i Furumoen helsesenter.
Praktisk bistand og hjemmesykepleie gis etter vedtak fattet av tildelingskontoret.
Lysthushaugen boliger er et boligtilbud for psykisk utviklingshemmede, beliggenhet Skjerstad.

Tlf. 75 55 49 03
Fagleder her er Steinar Ness.

Distriktsnattjenesten

Samarbeid mellom sonene hjemmetjenestene Skjerstad og Saltstraumen, nattpatrulje med to fagpersoner, en sykepleier og en hjelpepleier, som betjener nattvedtak og utløste trygghetsalarmer i begge soner. De arbeider fleksibelt sammen eller hver for seg, alt etter oppdragenes art.

Skjerstad Dagsenter

Det er i utgangspunktet aktivitetstilbud etter følgende timeplan
Mandag: Møteplassen, Misvær kommunehus
Tirsdag: Furumoen sykehjem
Onsdag: Veksthuset, Skjerstad
Torsdag: Møteplassen, Misvær kommunehus

Dagsenteret gir et bredt tilbud som sosialt treffpunkt, fortellerstunder, trim, praktiske aktiviteter og engasjerer også mange frivillige.

Fysak koordinator administrer bl.a. utsetting av trimkasser og den populære fjelltrimmen med ti ulike toppturmål beliggende i Skjerstad.

Tlf. 75 55 48 20