På Tverlandet dagsenter er det brukeren som står i sentrum, og det er ut fra deres individuelle behov, interesser, ressurser, styrke og utfordringer som ligger bak enhver dagsplanlegging.

Tverlandet dagsenter holder til på Tverlandet bo- og servicesenter.