På Tverlandet dagsenter er det brukeren som står i sentrum, og det er ut fra deres individuelle behov, interesser, ressurser, styrke og utfordringer som ligger bak enhver dagsplanlegging.

Tverlandet dagsenter holder til på Tverlandet bo- og servicesenter.

MÅLGRUPPE

Dagsenteret har 13 plasser. 4 dager i uken er målgruppen personer med demens, og en dag i uken for personer uten kognitiv svikt.