Hjemmetjenesten gir tjenester til hjemmeboende, basert på vedtak fra Tildelingskontoret.  

Hjemmetjenesten er delt inn 4 enheter; Mørkved, Tverlandet, Saltstraumen og Skjerstad. De dekker følgende områder: 

Hjemmetjenesten Mørkved
Dekker området fra Tverlandsbrua til rundkjøring på Hunstad ved tunnelinnkjøring, samt Soløyvannsveien til Bestemorstua. 

Hjemmetjenesten Tverlandet
Dekker området fra Tverlandsbrua med Hopen i nord, Mjønes/Fauske i øst, Ilstad i sør.

Hjemmetjenesten Saltstraumen
Dekker området fra Ilstad til Valnes, til Kvikstadheia mot Misvær. 

Hjemmetjenesten Skjerstad
Dekker gamle Skjerstad kommune – fra Kvikstadheia til kommunegrensen mot Beiarn og Saltdal.