Som følge av at virksomheten gir tjenester i et stort geografisk område er personalet stasjonert flere steder 

Mølnbakken 48, 8050 Tverlandet (Tverlandet bo og servicesenter) 

 

Greisdalsveien 2, 8028 Bodø (Mørkved sykehjem) 

 

Petrines Allé, 8056 Saltstraumen

 

Furumoen 6, 8100 Misvær (Furumoen helsesenter)