Bruk av hjelpemidler kan kompensere for, eller erstatte tapt funksjon. Det vil alltid være viktig å vurdere om bruk av hjelpemidler vil hemme eller fremme personens funksjon og muligheter for aktivitet. Dette for å forebygge ytterligere tap av funksjon, siden bruk av hjelpemidler kan påvirke aktivitetsutførelse på flere plan.

 

 

 

Innføring av egenandel på transport av tekniske hjelpemidler

Fra 1. februar 2023 innføres det egenandel på transport av tekniske hjelpemidler