Bruk av hjelpemidler kan kompensere for, eller erstatte tapt funksjon. Det vil alltid være viktig å vurdere om bruk av hjelpemidler vil hemme eller fremme personens funksjon og muligheter for aktivitet. Dette for å forebygge ytterligere tap av funksjon, siden bruk av hjelpemidler kan påvirke aktivitetsutførelse på flere plan.