Vårt mål er at barn og unge skal oppleve mestring og kunne delta i dagliglivets aktiviteter, uansett funksjonsnivå.