Syn- og hørselskontaktene kan bidra med:

  • Å utrede behov for tekniske hjelpemidler og hjelpe til med å søke på dem.
  • Å gi opplæring i bruken av hjelpemidlene du har fått.
  • Oppfølging og vurdering om hjelpemidlene fungerer for deg.
  • Å vurdere om hjelpemidlene bør sendes til reparasjon eller byttes.
  • Å gi hjelp og informasjon til enkeltpersoner, foreninger, og også personer som bor på institusjon.
  • Å sette deg i kontakt med Blindeforbundet eller Hørselshemmedes Landsforbund, og deres likepersoner.
  • Du må selv ta med batterier, filtre, etc. til dine høreapparater, vi selger ikke dette.
  • Vi kan ikke justere, tilpasse eller gi ut høreapparater, dette må gjøres via audiograf.
  • Ved behov for synshjelpemidler, kreves epikrise fra øyelege eller optiker.