Eldre, funksjonshemmede og andre som kan ha behov for å tilkalle hjelp, kan søke om å få tildelt trygghetsalarm. Trygghetsalarm installeres i private hjem, leiligheter, omsorgsboliger eller bofellesskap knyttet til bo- og servicesenter og sykehjem

Hvem kan få trygghetsalarm

Tildelingskontoret vil i samarbeid med deg vurdere om trygghetsalarm vil være riktig tjeneste for deg.

Ved vurdering om du skal få trygghetsalarm vil vi legge vekt på:

  • Sykdom eller tilstand som medfører akutt behov for hjelp
  • Reell fare for fall
  • Problemer knyttet til utrygghet og engstelse
  • Det er ingen lovfestet rett til å få trygghetsalarm.

Slik søker du

Du må sende søknad til Tildelingskontoret. Bruk gjerne kommunens søknadsskjema, hvis du ønsker det.

I søknaden må du oppgi hvorfor du søker.

Her finner du søknadsskjema og mer informasjon om behandling av søknader