Det er ingen lovfestet rett til å få trygghetsalarm. 

Ved vurdering om du skal få trygghetsalarm, vil vi legge vekt på om du har sykdom eller tilstand som gjør at det kan oppstå uforutsette hendelser, der du har behov for å kunne tilkalle hjelp raskt. 

Tildelingskontoret vil vurdere om trygghetsalarm er riktig tjeneste og vil bli sett i sammenheng med øvrige tildelte kommunale tjenester.

Trygghetsalarm hjemles etter Forvaltningsloven som en servicetjeneste med egenbetaling.

Når Tildelingskontoret vurderer at det er behov for døralarm knyttet til trygghetsalarm vil dette gis som helsetjeneste. 
 

Slik søker du

Du må sende søknad til Tildelingskontoret.

Her finner du søknadsskjema og mer informasjon om behandling av søknader