"Det presiseres at Krisesenteret i Salten gir et tilbud til alle mennesker, uavhengig av kjønn. Vi anerkjenner en bredere kjønnsdefinisjon. Loven pålegger kommunene et tilbud til kvinner, menn og barn - vi gir et tilbud til mennesker".

Noen voldsutsatte kan ha særskilte behov for tilrettelegging for å kunne dra nytte av krisesentertilbudet. Det kan for eksempel gjelde personer med nedsatt funksjonsevne, personer med psykiske utfordringer eller personer med rusmisproblematikk.  

Hjelp ytes i form av råd og veiledning knyttet til livssituasjonen, praktisk hjelp og støtte, samt akutthjelp og oppfølging. Krisesenteret skal, der det er mulig, kunne følge opp personen i reetableringsfasen. Krisesenteret kan gi et beskyttet botilbud i en overgangsperiode.

Krisesenteret i Salten er lokalisert i Bodø, og betjener hele Salten-regionen.

Krisesenteret i Salten er et lavterskeltilbud for volds- og overgrepsutsatte mennesker og deres barn uten krav om timebestilling eller henvisning. 

I 2021 var det 1795 voksne og 1442 barn som bodde på et krisesenter i Norge. Krisesentrene gjennomførte 8807 enesamtaler på telefon. 2538 dagbrukere besøkte et krisesenter.

I 2021 var det på Krisesenteret i Salten registrert 1505 overnattingsdøgn for voksne og 1413 overnattingsdøgn for barn.

 

Kurs og fagdager

 

Filmene «Fuglekassa» og «Det trygge huset» 

Krisesenteret i Salten har i samarbeid med Redd Barna og Mikrofilm laget to animasjonsfilmer, «Fuglekassa» og «Det trygge huset», som skal gi nyankomne barn informasjon og forståelse for hva et krisesenter er, hvordan det er å være barn på krisesenter og veien fremover.

VEILEDER (Det trygge huset og Fuglekassa) (PDF, 2MB)