TryggEst skal bidra til å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. 

"Det å være avhengig av andre gjør en person ekstra sårbar for andres handlinger eller mangel på handlinger".

 

Kurs og fagdager