75 55 50 00

Du er her:

Hva er en krise?

Når det skjer en brå, dramatisk eller kritisk hendelse i livet, kaller vi det en krise. Det er gjerne en situasjon som avviker fra det som er normalt, den oppstår relativt hastig, har betydning for samfunnet og truer grunnleggende verdier (liv, helse, livsgrunnlag) og krever at tiltak settes i verk raskt.

 • Plan for legetjenesten 2018-2021

  Den nye planen har et perspektiv på 4 år og har som mål å beskrive hva de kommunale legetjenestene utgjør, se på drivere som vil påvirke denne og beskrive konkrete forslag til tiltak som bør gjennomføres for å sikre en forsvarlig og god legetjeneste i planperioden.

 • Vern for eldre - nasjonal kontakttelefon. Telefon: 800 30 196

  Vern for eldre - nasjonal kontakttelefon

  Formålet med kontakttelefonen er at den som ringer, skal få råd og veiledning.

 • Eldre person har trygghetsalarm, rundt halsen

  Trygghetsalarm

  Eldre, funksjonshemmede og andre som kan ha behov for å tilkalle hjelp, kan søke om å få tildelt trygghetsalarm. Trygghetsalarm er en varslingstjeneste, hvor brukerne i nødsituasjoner kan tilkalle hjelp via en vaktsentral. Trygghetsalarm installeres i private hjem, leiligheter, omsorgsboliger eller bofellesskap knyttet til bo- og servicesenter og sykehjem