Bolig Nu skal bidra til at mennesker uten bolig får seg varig og egnet bolig privat eller kommunalt. Tilbudet er til  bostedsløse personer med ulike utfordringer som har behov for bistand til å finne seg egnet bolig, og som vurderes å kunne nyttiggjøre seg av et varig boligtilbud enten med eller uten bistand.

Bolig NU er lokalisert i Kongensgate 60 og har 7 hybler i bygget.