Hva gjør vi

Vi jobber for å fremme god helse og trivsel, vi gir veiledning, foretar helseundersøkelser, gir vaksiner og tilbyr oppfølging ved behov.

Vi samarbeider bredt tverrfaglig og kan hjelpe med å finne veien videre og eventuelt henvise ved behov. Helsesykepleier har åpen dør for alle elever. Vi oppfordrer også foresatte og lærere til å ta kontakt med oss.

Helsesykepleier har taushetsplikt.

Kontaktinfo skolehelsetjenesten

Videregående skoler i Bodø:  
Bodø videregående skole  
Bodin videregående skole

Private skoler:
Norges toppidrettsgymnas Bodø
St. Eystein skole