Hva gjør vi

Vi jobber for å fremme god helse og trivsel, vi gir veiledning, foretar helseundersøkelser, gir vaksiner og tilbyr oppfølging ved behov.

Vi samarbeider bredt tverrfaglig og kan hjelpe med å finne veien videre og eventuelt henvise ved behov. Helsesykepleier har åpen dør for alle elever. Vi oppfordrer også foresatte og lærere til å ta kontakt med oss.

Helsesykepleier har taushetsplikt.

Kontaktinfo skolehelsetjenesten

Videregående skoler i Bodø:  Bodø videregående skole         Bodin videregående skole

Norges toppidrettsgymnas Bodø