Væran oppvekstsenter, skole og barnehage

Skolen i Væran er et oppvekstsenter med skoler på øyene Landegode og Helligvær. Elevene kommer fra Helligvær, Landegode og Givær.

Skolerute

Kontaktinformasjon

Her finner du oss

9FVMCVRW+R4
9FVMCVRW+R4