Skaug oppvekstsenter, skole og barnehage

Skaug oppvekstsenter ligger omlag 15 km nord for Bodø sentrum på vei mot Kjerringøy. Oppvekstsentret innehar både barnehage og skole. I barnehagen er vi litt over 30 barn fordelt på to avdelinger, Skaugtua og Steigtind. På skolen er vi rundt 100 elever fra 1 -7 klasse.

Skolerute

Åpningstider

SFP åpner kl 06.55 og stenger kl 16.30

Kontaktinformasjon

Lenker