75 55 50 00

Du er her:

 • jurybesøk

  Attraktiv by sin jury på besøk

  I dag var det Bodø som sto for tur på når juryen for Attraktiv by - Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling var på sin rundreise for de tre kandidatene.

 • sykkel

  Vi trenger DIN gamle sykkel

  Har du en gammel sykkel liggende i kjelleren, bakgården eller kanskje i garasjen som du ikke bruker? Lever den på Vågøynes gård 19. mai, så er du med i trekningen av et parkenpass.

 • Intensjonsavtalen signeres

  Intensjon om storkommune

  Kommunene Værøy, Røst, Saltdal, Gildeskål, Rødøy, Steigen og Bodø skrev i dag under en intensjonsavtale om å slå seg sammen.

 • Hvordan Tverlandsbrua ble til

  Hvordan Tverlandsbrua ble til

  Kom hør Torbjørn Brasets foredrag om Hvordan Tverlandsbrua ble til. Fotograf Torbjørn Braset fulgte arbeidet med tverlandsbrua og nye rv. 80 forbi Hopen siden første spadetak. Den pensjonerte marineoffiseren, som selv bør på Løding, har brukt store deler av tida si på dette prosjektet

 • Planskisse Bodøsjøveien - nytt busstopp

  Bypakke Bodø - Kollektivprosjekter

  2016 skal flere bussholdeplasser oppgraderes.

 • ovelse

  Øvelsen i bilder

  Bodø kommunes fotograf var ute og fanget øvelsen Nord-16 sett gjennom kommunes og ordfører Ida Pinnerød sitt perspektiv

 • evelse

  Øvelsen over

  I dag 27 April har det vært gjennomført en stor beredskapsøvelse. Kl 1415 var øvelsen over.

 • Hadja

  – Det avhenger av dere

  – I dag skal dere ta ekte beslutninger, som gir ekte konsekvenser for ekte mennesker, sa Hadia Tajik da hun talte til Rådhusmøtet torsdag 21. april.

 • håkon andre møller

  Kom i form med jobbreisen

  Folkehelsekoordinator i Bodø kommune Gøran Raade-Andersen og leder for Komite for plan, næring og miljø Håkon Møller(MDG) utfordrer alle innbyggere i Bodø kommune til å prøve ut andre måter enn å kjøre når du skal til og fra jobb.

 • Byteknikk - Renseanlegg Mørkved

  Byteknikk planlegger nytt avløpsrenseanlegg på Mørkved

 • Earth Hour

  Bodø kommune har vært med i earth hour fra starten av!

  Lørdag 19. mars 2016 kl. 20.30 skal kommuner, bedrifter, organisasjoner og enkeltmennesker over hele verden slukke lyset i én time for klimaet.

 • Prinsippløsning for Sjøgata

  Bypakke Bodø - Sjøgata

  Et stort trafikksikkerhets-prosjektet med planlagt bygging i perioden 2018-2020.

 • Vårtegn

  Meld feil på nett

  Du kan selv melde inn feil via Bodø kommunes feilmeldingssystem for vei, vann, avløp og miljø.

 • Kartutsnitt

  Bypakke Bodø - Kleivaveien

  Kleivaveiens øvre del blir utbedret. Fortauet skal ha en bredde på 2,5 meter helt opp til Langåsen.

 • Gangkulvert

  Bypakke Bodø - Jensvolldalen jernbanekulvert

  Prosjektet har røtter tilbake til 2004 og datidens valg blir nå endelig realitet.

 • Prisoverrekkelse

  Foyer Bodø fikk fylkesmannens fornyingspris

  -Bodø kommune er en foregangskommune i sitt arbeid med Foyer Bodø, sier Hill-Martha Solberg, Fylkesmann i Nordland

 • Rolf Kåre Jensen

  Kommunen går i pluss med 60 mill. kr

  For første gang på mange år går driften av Bodø kommune i pluss.

 • Ny by by flyplass

  I dag avgjøres Ny by - ny flyplass

  Her kan du følge sendingen fra framleggelsen av "Grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan 2018 - 2029", fra Kystverket, Statens vegvesen, Jernbaneverket og Avinor AS .

 • Kartoversikt

  Bypakke Bodø - Utbedring av krysset Junkerveien/Kleivaveien

  En belyst fotgjengerovergang og et utvidet fortau skal gjøre det tryggere å krysse Junkerveien.

 • Kartoversikt

  Bypakke Bodø - Junkerveien

  Junkerveien blir bredere og fortauet forlenges fra krysset inn til Vågøynes gård og ned til Thalleveien.

 • Hernesveien

  Bypakke Bodø - Hernesveien

  Forprosjektet for Hernesveien ble igangsatt 15. februar 2016. Anleggsarbeidene skal starte høsten 2016 og vil vare i cirka 2 år.

 • Bankgata 2016

  Bypakke Bodø - Bankgata

  Store deler av Bankgata er nå ferdig - delen inn mot Hålogalandsgata er ventet å stå ferdig i slutten av 2016.

 • Byteknikk - Havnepromenade DEL I

  Ferdigstilt 2016

 • Byteknikk - VA-sanering og fjernvarmesamarbeid

  Ferdigstilt 2016

 • Byteknikk - Terminalkai sør del I

  Ferdigstilt 2016

Viser fra 226 til 250 av totalt 404 artikler

Arkiv