Bodø kommune samarbeider tett med politiet for å være oppdatert på situasjonen og å formidle informasjon. Årsaken til dødsfallene er per i dag ukjent og undersøkes av politiet. Vi vet at det går rykter og snakkes mye om dette blant barn og unge. 

Snakk med barn og unge 

Selv om mye er usikkert akkurat nå, vil vi oppfordre foreldre, lærere og andre voksne til å snakke med barn og unge om rus og hvordan de opplever det som skjer i byen. Dette kan være god informasjon å formidle: 

  • Politiet tror, men vet ikke sikkert, at dødsfallene har sammenheng med bruk av narkotiske stoffer. Politiet får analysert stoffene, men analysene er ikke ferdige. 

  • Det er for tiden stor tilgang på rusmidler i Bodø. Spesielt enkelt er det å få tak i tabletter. Mange av de tablettene som nå er i omløp, inneholder mest sannsynlig stoffer brukeren ikke vet effekten av.  

  • Ikke ta imot eller bruk tabletter man er usikre på hva er.  

  • Rusmidlene er i omløp også blant yngre ungdommer. 

  • Barn og unge trenger ikke være redde for å ta kontakt med voksne, heller ikke hvis man ser andre som trenger hjelp. Ring ambulanse (113) og politi (112). Det farligste er ikke å be om hjelp hvis noen trenger hjelp. 

  • Vær en god venn hvis du kjenner eller ser noen som ruser seg. Ta vare på hverandre. 

Vær en synlig voksen 

Spørreundersøkelse «Trygg i Bodø» fra Utekontakten, forteller at ungdom ønsker at voksne engasjerer og involverer seg mer. På spørsmål om «hva trengs for at ungdom skal føle seg trygge», var mer synlig politi, natteravner og andre voksne svaret. Foreldre oppfordres til å engasjere seg og være til stede for ungdommene, for eksempel som natteravn. 

Slik deltar du som natteravn: Natteravner i Bodø (bodo.frivilligsentral.no) 

Mer informasjon 

Vi opplever at mange ønsker mer informasjon, og det er forståelig når situasjonen for tiden er usikker. Foreldre kan også søke råd hos felles ansvar, utekontakten eller Rådgivende enhet for russaker om man har bekymringer eller ønsker informasjon. 

Kontaktinformasjon: 

Telefonene besvares så godt som mulig, og får du ikke svar, kan du sende e-post.