Den nye forskriften tredde i kraft 21.03.24. For søknader som kommer inn etter 21.03.24 vil gebyrnivå vedtatt 21.03.24 være gjeldende.     

Ny gebyrforskrift med vedtatte gebyrnivåer finner du her:

Du kan lese mer om endringene i ny forskrift her: