75 55 50 00

Du er her:

Artikler for Juli 2016

 • Elbiler

  På offentlige parkeringsplasser i Bodø kommune, det vil si alle avgiftsplasser tilhørende Bodø kommune, gjelder følgende fra 1.januar 2017:

 • Varsling om driftshendelser

  Byteknikk benytter varsling av planlagte og akutte driftshendelser ved bruk av SMS eller talemelding på fasttelefon.

 • Minnemarkering

  Minnemarkering 22.juli

  Også i Bodø blir det minnemarkering i forbindelse med 5-års dagen for tragedien i Regjeringskvartalet og på Utøya.

 • grunnstein lagt ned

  Grunnsteinen lagt for Jektefartsmuseet

  I nærvær av flere hundre fremmøtte ble grunnsteinen for Jektefartsmuseet på fredag lagt ned i Bodøsjøen. Det var fylkesordfører Sonja A. Steen, Nordlandsmuseets styreleder, Geir Ketil Hansen og fungerende ordfører Synne Høyforsslett Bjørbæk som foretok den symbolske handlingen.

 • Arctic Race of Norway

  Har du lyst å bidra?

  Det nærmer seg nå Arctic Race som skal finne sted i Nordland fra 11.-14 august i år, og vi har behov for sikkerhetsvakter og løypevakter langs hele trasèen.

 • Tverlandet bo- og servicesenter - hagen

  Aktivitetsplan juli - desember 2016 - Tverlandet bo- og servicesenter

  Vi er opptatt av at senteret skal få en naturlig plass i lokalmiljøet. Tverlandet bo- og servicesenter skal være et åpent, aktivt og levende senter, hvor mennesker møtes og nettverk bygges som i samfunnet for øvrig. Fellesarealer i servicesenteret kan benyttes av alle. Vi mennesker har behov for møteplasser som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Bruk nærmiljøhuset ditt!

 • meddommere søkes

  Riktig brev, men feil navn!

  Det ble nylig sendt ut brev via Altinn til mange av kommunens innbyggere i forbindelse med valg av nye meddommere til Hålogaland lagmannsrett og til Salten jordskifterett. Dessverre står det feil navn på brevet fra Bodø kommune til aktuelle nye meddommere.

 • Stinettet ved Mørkvedmarka skole skal delvis asfalteres.

  Bypakke Bodø - Bamseveien

  Elevene på Mørkvedmarka skole skal få tryggere skolevei.

 • Trygghetsalarm

  Trygghetsalarm

  I forbindelse med at Brannstasjonen er flyttet til nye lokaler – har vår leverandør for trygghetsalarm, Nordkontakt AS, inngått avtale med HT Safe AS, om å besvare alarmer som ikke besvares av hjemmetjenesten.

Arkiv