Omsorgstjenesten Sør/Øst 

Dagplass (Tildelingskontoret) 

Utleie av lokaler (Tlf. 75 55 71 03 / 75 55 71 07

Tverlandet Fotklinikk (Torill Skavhaug) 

Middagsombringing (Tildelingskontoret) 

Den Lille Butikk (Håndarbeidsutsalg)