Vi har ulike dag-/aktivitetstilbud som er rettet mot ulike grupper; psykisk utviklingshemmede, hjemmeboende, mennesker med fysiske og lettere psykiske funksjonsnedsettelser i yrkesaktiv alder 18-67 år, og dag-/aktivitetstilbud som er møtested for personer med utfordringer i forhold til psykisk helse.

SLIK SØKER DU

Noen av dagtilbudene er vedtaksbetinget, og noen er åpne tilbud for alle.

Du finner søknadsskjema her

Du vil også finne mer informasjon om behandling av søknader.

HVA MÅ DU BETALE?

Dag-/aktivitetstilbudet er gratis. Ved de dagsenter der middag er en del av tilbudet betales det for middag lik middag levert hjem. Her finner du gjeldende satser.