Vi har ulike dagtilbud som er rettet mot ulike grupper; psykisk utviklingshemmede, dagopphold i institusjon for hjemmeboende, dagtilbud til mennesker med fysiske og lettere psykiske funksjonsnedsettelser i yrkesaktiv alder 18-67 år, og dagsenter som er møtested for personer med utfordringer i forhold til psykisk helse.

SLIK SØKER DU

Noen av dagtilbudene er vedtaksbetinget, og noen er åpne tilbud for alle.

Du finner søknadsskjema her

Du vil også finne mer informasjon om behandling av søknader.

HVA MÅ DU BETALE?

Du må betale en egenandel. Her finner du gjeldende satser.