75 55 50 00

Du er her:

Dagtilbud

Formålet med et dagtilbud er blant annet å bidra til en meningsfull hverdag med sosialt samvær, trygghet og opplevelse av mestring.

Bodø kommune har ulike dagtilbud som er rettet mot ulike grupper; psykisk utviklingshemmede, dagopphold i institusjon for hjemmeboende, dagtilbud til mennesker med fysiske og lettere psykiske funksjonsnedsettelser i yrkesaktiv alder 18-67 år, og dagsenter som er møtested for personer som sliter med psykiske problemer.

Målsettinger:

Formålet med dagtilbud og aktivitetssentrene er blant annet å bidra til en meningsfull hverdag med sosialt samvær, trygghet og opplevelse av mestring. Dagaktivitetstilbudene har følgende målsettinger;

 1. Å bidra til at den enkelte tjenestemottaker gjennom aktivitet og deltakelse i samfunnet oppnår økt livskvalitet og mestring i en meningsfylt hverdag. Den enkeltes ressurser og muligheter vektlegges.
 2. Tjenestetilbudet skal være en sosial arena med et aktuelt, tidsriktig og samfunnsorientert aktivitetstilbud.
 3. Brukermedvirkning står sentralt.
 4. Individuelt tilpasset tilbud som bidrar til at den enkelte skal oppnå en bedre livskvalitet og en meningsfull hverdag.
 5. Sosialt fellesskap, fysisk trening, adl-trening, kognitiv trening, språktrening, hobbyaktiviteter samt bevisstgjøring på ressurser og muligheter utgjør hovedinnholdet av tilbudet.

 

Noen av dagtilbudene er vedtaksbetinget, og noen er åpne tilbud for alle.

Det er Tildelingskontoret som fatter vedtak om dagtilbud/dagopphold der dagtilbudene er vedtaksbetinget.

 

Mer informasjon om det enkelte dagsenter finnes i menyen til venstre

Aktivitetstilbud for hjemmeboende eldre

 • Sentrum dagsenter
 • Stadiontunet dagsenter
 • Sølvsuper aktivitetssenter
 • Tverlandet dagsenter

 

Sosialt treffpunkt, praktiske aktiviteter og engasjerer også mange frivillige

 • Skjerstad dagsenter/Møteplassen/Inn på tunet
 • Tverlandet bo- og servicesenter

 

Dagtilbud til personer med omfattende funksjonsnedsettelser og store bistandsbehov

 • Symra dagsenter

 

Aktivitetssenter er et arbeidslignende tiltak og aktivitetstilbud til voksne med nedsatt funksjonsevne og omfattende bistandsbehov.

 • Notveien aktivitetssenter

 

Dagtilbud til for mennesker med fysiske og lettere psykiske funksjonsnedsettelser i yrkesaktiv alder 18-67 år, som ikke kan nyttiggjøre seg andre ordinære aktivitetstilbud.

 • Sølvsuper aktivitetssenter

 

Et møtested for mennesker mellom 18 og 70 år som sliter med psykiske problemer

 • Villa Vekst