Fysioterapi

Fysioterapitjenesten gir tilbud til personer som har behov for individuell oppfølging av fysioterapeut i eget hjem, på kommunale korttidsavdelinger, sykehjem, dagsenter og videregående skole. Vi følger også opp personer som har sammensatte problemstillinger og behov for oppfølging fra flere av de kommunale helsetjenestene. Tjenesten gir i tillegg tilbud om trening i grupper.

Logopedi

Er du over 18 år og av helsemessige årsaker har språk- stemme eller andre kommunikasjonsvansker, kan kommunens logopedtjeneste bistå deg.

Avtalebasert fysioterapi

Bodø kommune har driftsavtaler med fysioterapeuter som jobber ved ulike institutt i kommunen.

Sølvsuper fysio- og ergoterapi

Rehabiliteringstjenesten har et team av fysioterapeuter og ergoterapeuter som i har sitt virke på Sølvsuper helse- og velferdssenter. Teamet består av 3 fysioterapeuter og 2 ergoterapeuter.