Vi jobber sammen med bruker for å finne gode tiltak og løsninger for den enkelte. Vi ønsker å bidra til at våre brukere blir best mulig i stand til å mestre hverdagen utfra egne premisser.

Kommunalt ansatte fysioterapeuter gir tilbud om oppfølging til personer over 18 år. 

Tilbud

Vi gir tilbud til personer som har behov for individuell oppfølging av fysioterapeut i eget hjem, på kommunale korttidsavdelinger, sykehjem, dagsenter og videregående skole.

Vi følger også opp personer som har sammensatte problemstillinger og behov for oppfølging fra flere av de kommunale helsetjenestene.

Vi gir i tillegg tilbud om trening i grupper.

Oppfølgingen innebære kartlegging og funksjonsvurdering, og kan videre bestå av behandling, trening, lindrende tiltak, hjelpemiddelformidling, veiledning og rådgivning. 

Hvem kontakter du?

Du kan selv henvende deg til oss og vi ber deg benytte vedlagt henvendelsesskjema. Din fastlege, sykehus, andre kommunale tjenesteytere eller dine pårørende kan også henvise deg til fysioterapitjenesten på dine vegne dersom du gir fullmakt til det.

Henvisningen sendes eller leveres til:
Rehabiliteringstjenesten
Gamle Riksvei 18
8008 Bodø