Vårt mål er å arbeide for å bedre eller vedlikeholde funksjonsevnen, fremme egenmestring og livskvalitet hos den enkelte.

Vi jobber sammen med deg og dine nærmeste for å finne gode tiltak og løsninger. Vi ønsker å bidra til at du blir best mulig i stand til å mestre hverdagen utfra dine premisser.

 

 

Søknad og egenandel

 

Ofte spurte spørsmål