Bodø kommune har driftsavtaler med fysioterapeuter som jobber ved ulike klinikker i kommunen.

Hvem kontakter du?

Du ringer direkte til klinikken for å få time, noen har egne hjemmesider og link for henvendelse der.

Oversikt over klinikker og fysioterapeuter med avtalehjemmel. (PDF, 196KB)

Venteliste

Vær oppmerksom på at det kan være venteliste, fysioterapeutene følger kommunens prioriteringsnøkkel. Blir du satt opp på venteliste, vil fysioterapeut ved klinikken ta kontakt med deg når de kan ta deg inn. Hvis du i tillegg står oppført på venteliste ved en annen klinikk, ber vi deg ta kontakt med klinikken og melde deg av listen der når du får time.

Hva må du betale?

Du får trygderefusjon ved fysioterapibehandling også uten å ha henvisning når du går til en fysioterapeut med kommunal avtale (avtalefysioterapeut). Du betaler da bare en offentlig fastsatt egenandel.

Barn under 16 år og yrkesskade er fritatt for egenandel ved oppfølging av fysioterapeut med avtalehjemmel. 

Se oversikt egendeler fysioterapeut på helfo.no