Hukommelsesteamet

Hukommelsesteamet er et lavterskeltilbud for personer med demens eller mistanke om demensutvikling. I tillegg er vi et tilbud for pårørende, helsepersonell og andre aktuelle berørte.

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en ær venn med demenssykdom. Pårørendeskolen arrangeres to ganger i året.

Hukommelsesteamet består av ergoterapeut, sykepleiere og lege med særlig kompetanse på demens og psykisk helse.

 

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er tidsbegrenset rehabilitering, hvor opptrening i hverdagslivets gjøremål skjer hjemme hos deg. 

 

Ergoterapi

Dersom du opplever at sykdom, funksjonsnedsettelser eller miljøfaktorer påvirker hvordan du mestrer daglige aktiviteter eller gjøremål, kan ergoterapi være til hjelp. 

 

Syn og hørsel

Har du utfordringer eller spørsmål i forhold til nedsatt syn eller hørsel kan du ta kontakt med kommunens syn- og hørselskontakter.