Det finnes mye du kan gjøre på egenhånd. Se brosjyre fra Helsedirektoratet, "Enkle råd når livet er vanskelig".

Hvis du er i akutt behov for hjelp må du ringe 113 / fastlege / legevakt (116117).

Søke tjenester

Du finner søknadsskjema her

Du vil også finne mer informasjon om behandling av søknader.

Hva må du betale?

Helsetjenester er gratis.