Demografi: Tverlandet og Saltstraumen

Bydelen består av områdene fra Vikan og øst mot kommunegrensen til Fauske, Vatnvatnet, Heggmoen, samt områdene sørover langs Saltstraumveien.

Idrettsanlegg:

Status: Bydelen har en flerbrukshall. En mindre flerbrukshall etableres i nye Tverlandet skole. Det er to kunstgressbaner 11’er i bydelen. Hall- og kunstgress-dekning anses som god. Det er to basseng i bydelen. Hopen skistadion er under utvikling.

Utfordringer: Behov for rehabilitering av bassenget og idrettshallen på Tverlandet er under utredning.

Nærmiljøanlegg:

Status: Flere av nærmiljøanleggene er i tilknytning til grunnskolene i bydelen. Flesteparten av nærmiljøanleggene er balløkker med grusdekke. Det er få nærmiljøanlegg i Saltstraumen. Det skal etableres flere nærmiljøanlegg ved nye Tverlandet skole.

Utfordringer: Nærmiljøanleggene har varierende kvalitet.

Friluftsliv:

Status: Det er god tilgang til friluftsområder ved sjøen og marka, samt godt utbygd turløypenett. Bydelen har mange statlig sikrede friluftsområder. Saltstraumen står i en særstilling som en internasjonalt kjent turistattraksjon.

Utfordringer: Høy bruk av friluftsområdene gir behov for oppgradering av infrastruktur som parkeringsplasser, toalettforhold, veier og stier. Friluftsområdene har potensiale for mer universell tilrettelegging. Behov for besøksstrategi/masterplan for Saltstraumen friluftsområde og arealene rundt. Det planlegges rehabilitering av bru ved Valnesvatnet.

Boligutbygging:

I planperioden legges det til rette for at flere framtidige boligområder på Tverlandet kan reguleres og bygges ut. Enkeltområder i nærhet til den nye skolen og nærhet til sentrum av Tverlandet skal reguleres og klargjøres for utbygging.