Det er relevant for Bodø kommune å kunne sammenligne seg med kommuner som er noenlunde like mht. antall innbyggere, aktive, areal og demografi. Derfor er det utarbeidet en rapport fra Telemarksforskning; Norsk idrettsindeks – Resultater fra Bodø kommune.

Norsk idrettsindeks er en årlig oversikt over idrettsaktivitet og anleggsdekning i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på tall fra idrettsregistreringen til Norges Idrettsforbund og anleggsdata fra Kulturdepartementets anleggsregister. Det ses spesielt på sammenhengen mellom idrettsaktivitet og anleggskapasitet. Rapporten skal også inneholde annen relevant statistikk om lokal idrett og idrettspolitikk.

Studien ble ferdig på forsommeren 2018, og de viktigste resultatene er innarbeidet i denne planen.