Demografi Rønvik og Saltvern

Bydelen består av områdene nord for riksvei 80 fra Skjæringa, Rønvikleira, Kvalvika og Rønvikjordene.

Idrettsanlegg:

Status: Bydelen har en flerbrukshall, en fotball kunstgress 11’er og to kunstgress 7’er. Det er ikke basseng i bydelen. Ny flerbrukshall ved Rønvikskolene er under planlegging i samarbeid med Nordland fylkeskommune.

Utfordringer: Lite tilgjengelig areal til videreutvikling for idrettsformål i bydelen. Det bør utarbeides arealbruksplan for Stordalen.

Nærmiljøanlegg:

Status: Det er få nærmiljøanlegg og friområder i bydelen. Noen få balløkker har grusunderlag. Uteområdene ved Saltvern og Rønvik skoler er oppgradert med kunstgressløkker. Uteområdene ved Rønvikskolene skal oppgraderes i forbindelse med nye Rønvik videregående skole.

Utfordringer: Nærmiljøanleggene har varierende kvalitet.

Friluftsliv:

Status: Det er gode forbindelser til marka, med bl.a. kort vei til friluftsområdene på Rønvikfjellet, Rønvikjordene og Maskinisten. Bydelen har tilknytning til lysløypenettet.

Utfordringer: Høy bruk av friluftsområdene gir behov for oppgradering av infrastruktur som parkeringsplass og toalettforhold. Friluftsområdene har potensiale for mer og bedre tilrettelegging som gir økt tilgjengelighet for alle.

Boligutbygging:

Saltvern og Rønvik er stort sett utbygd. Det legges ikke til rette for større omforming eller nye boligområder.