Demografi: Nordsia

Bydelen består av områdene Bratten, Skivika, Løpsmarka, Skaug og Festvåg.

Idrettsanlegg:

Status: Bydelen har en flerbrukshall og en kunstgressbane 11’er.

18-hulls golfbane på Myklebostad. Det er ikke basseng i bydelen.

Utfordringer: Anleggsdekningen anses som god.

Nærmiljøanlegg:

Status: Bydelen har samlet sett god dekning på nærmiljøanlegg. Nærmiljøanleggene er i hovedsak knyttet opp mot skolegårdene, samt Bratten aktivitetspark. Øvrige er stort sett balløkker med grusunderlag.

Utfordringer: Nærmiljøanleggene har varierende kvalitet.

Friluftsliv:

Status: Flere av kommunes mest brukte friluftsområder ligger i bydelen, flere av disse er statlig sikret. Det er for det meste kort vei til fjellet og sjøen. Framtidig utvikling av Geitvågen camping- og friluftsområde er under utredning.

Utfordringer: Høy bruk av friluftsområdene gir behov for oppgradering av infrastruktur som parkeringsplasser, toalettforhold, veier og stier. Friluftsområdene har potensiale for mer universell tilrettelegging.

Boligutbygging:

Skivik og Løpsmark er stort sett utbygd. Det legges derfor ikke til rette for nye boligområder ut over det som er regulert.