Demografi: Hunstad, Mørkved og Støver

Bydelen består av Hunstad, Mørkved, Støver, samt Bestemorenga og Soløyvatnet.

Idrettsanlegg:

Status: Det er to flerbrukshaller og en basis- og turnhall i bydelen, én kunstgress 11’er og én kunstgress 7’er. Det er tre basseng med ulike lengder i bydelen. Flere av byens spesialanlegg ligger i tilknytning til Bestemorenga og Mørkvedlia.

Nye Mørkvedbukta skole etableres med volleyballhall og en ny kunstgress 7’er. Klatrehall er under bygging i Mørkvedlia. Rulleskiløype og 15 meters skytehall er under etablering på Bestemorenga.

Utfordringer: Det er behov for rehabilitering av Bodin bad som eies av Nordland fylkeskommune. Det er kun én kunstgressbane 11’er mellom Bodø Spektrum og Tverlandet.

Nærmiljøanlegg:

Status: Bydelen har mange nærmiljøanlegg. Nærmiljøanleggene er i hovedsak knyttet opp mot skolegårdene. Nesten halvparten av nærmiljøanleggene er balløkker med grusunderlag.

Utfordringer: Nærmiljøanleggene har varierende kvalitet.

Friluftsliv:

Status: Det er god tilgang til friluftsområder ved sjøen og i marka med bl.a. Futelva elvepark og Soløyvatnet. Bydelen har god tilknytning til lysløypenettet.

Utfordringer: Høy bruk av friluftsområdene gir behov for oppgradering av infrastruktur som parkeringsplasser, toalettforhold, veier og stier. Friluftsområdene har potensiale for mer universell tilrettelegging. Det arbeides med videreføring av kyststien fra Bodøsjøen til Mørkvedbukta. Tiltak ved hovedinnfallsporten til Sjunkhatten nasjonalpark på Heia vurderes.

Boligutbygging:

Hunstad sør er avsatt til boligformål, og det er vedtatt områdereguleringsplan for utbyggingen. Mørkved sør forblir boligreserve i planperioden.