Visjon

Fysisk aktivitet og naturopplevelse for alle.

Med dette menes:

Bodø kommunes folkevalgte og ansatte, i fellesskap med kommunens innbyggere, jobber for at bredden av anlegg, tilrettelegging og arealer gir muligheter for alle.

Hovedmål

Alle, særlig barn og unge, skal ha mulighet til å delta i idrett, benytte Bodøs mange idrettsanlegg og ha tilgang til nære turområder. 

Med dette menes:

Barn og unge skal kunne oppleve idrettsglede og mestring ved å delta i organisert idrett og bruk av ulike idrettsanlegg, og ved å benytte seg av nærmiljøanlegg i uorganisert sammenheng.

Det er tilgang på gode frilufts- og naturopplevelser i alle bydeler, og at tilgjengelighet for alle skal ha fokus.

Målgrupper

Alle – med spesielt fokus på barn og unge i alderen 6-19 år.

Selv med et overordnet mål om å legge til rette for at alle skal få drive med idrett og friluftsliv, er enkelte deler av befolkningen særlig viktig. Av disse er barn og ungdom 6 – 19 år, personer med nedsatt funksjonsevne og lite aktive grupper de viktigste målgruppene.