De fleste av Bodøs friluftsområder, stier og løyper har høy bruksfrekvens, og bruken er helårlig. De tradisjonelle friluftsområdene og ferdselsårene har ulik bruk og ulike brukere. Generelt brukes ferdselsårene nok i høyere grad til mosjon og tur av voksne mens de tradisjonelle friluftsområdene antakelig trekker flest barnefamilier.