Demografi Skjerstad og Misvær

Idrettsanlegg:

Status: Bydelen har én kunstgressbane 11’er og en volleyballhall. Vestvatn alpinanlegg ligger utenfor Misvær sentrum.

Utfordringer: Det arbeides med å ferdigstille Vestvatn alpinanlegg og å finne bærekraftig driftsmodell.

Nærmiljøanlegg:

Status: Størstedelen av nærmiljøanleggene er i tilknytning til skolegårdene.

Utfordringer: Nærmiljøanleggene har varierende kvalitet.

Friluftsliv:

Status: God tilgang til friluftsområder i sjø og mark. Bydelen har lysløyper.

Utfordringer: Rehabilitering av bru i Børelv.