OM Brukerrådet

Er kommunenes formelle organ for brukermedvirkning. Det er også et rådgivende organ for Områdeledere og Virksomhetsledere i de ulike tjenesteområdene.

Hvorfor brukermedvirkning?

Bodø kommune mener brukermedvirkning er viktig for å kunne tilby gode helse- og velferdstjenester. Derfor har bystyret vedtatt å etablere ordningen med brukerråd, som et viktig virkemiddel for å gi brukerne økt innflytelse på kvalitet, utvikling og omfang i tjenesten.