Det er Tildelingskontoret som i møte med deg vurderer hvilke tjenester som skal gis.

Tjenesten skal bidra til å gjøre deg mest mulig selvhjulpen. Det kan også innebære opplæring. 

Dette betyr at vi iverksetter mulige tiltak for å opprettholde egenomsorg så lenge som mulig og ikke overtar de funksjoner som du kan utføre selv. Dette kan være ulike tiltak for å øke hverdagsmestring, bruk av hjelpemidler og/eller velferdsteknologi, samt digital hjemmeoppfølging (medisinsk avstandsoppfølging).

Tiltak for å øke din hverdagsmestring kan være motivering, veiledning, opplæring og trening.

Behov for veiledning og opplæring vurderes og iverksettes ved behov.

Helsetjenester i hjemmet tildeles de som oppholder seg i kommunen og som fyller vilkårene for å få nødvendige helse- og omsorgstjenester. 

Arbeidsplasskartlegging gjennomføres før tjenesten starter. Kartleggingen består blant annet av boligens tilstand, utstyr, møblering, husdyr, røyk, utlufting, smitte.