Her vektlegges fysisk og kognitiv trening.

OM DAGSENTERET

Inntil 15 personer får tilbud hver dag. Dagsenteret er lokalisert i 1.etg i Sentrum sykehjem

KOMPETANSE

Sentrum dagsenter har aktivitører og hjelpepleiere i sitt personell.

TILBUD

Tilbudet inneholder hobbyaktiviteter, trim, kulturinnslag felles med sykehjemmet og måltider. Dagsenteret fungerer også som avlastning for pårørende.

Det er Tildelingskontoret som fatter vedtak om dagtilbud ved dagsenteret.

AKTIVITETER

Målsettingen er at tilbudet skal bidra til at eldre skal kunne leve lengst mulig i eget hjem og derved utsette behov for institusjonsplass.

Delmål:

  • Sosialt samvær
  • Aktivitet i hverdagen
  • Vedlikehold av helse og funksjon