Det er mye aktivitet spesielt i form av håndarbeid ved dette dagaktivitetstilbudet.

OM DAGSENTERET

Inntil 20 personer får tilbud hver dag. Dagsenteret er lokalisert i 1.etg i Stadiontunet sykehjem

KOMPETANSE

Stadiontunet dagsenter sitt personell består i hovedsak av aktivitører, men vi har også spesialhjelpepleiere innenfor kreftomsorg og psykiatri.

TILBUD

Tilbudet inneholder hobbyaktiviteter, trim, kulturinnslag felles med sykehjemmet og måltider. Dagsenteret fungerer også som avlastning for pårørende.

Det er Tildelingskontoret som fatter vedtak om dagtilbud ved dagsenteret.

AKTIVITETER

Målsettingen er at tilbudet skal bidra til at eldre skal kunne leve lengst mulig i eget hjem og derved utsette behov for institusjonsplass.

Delmål:

  • Sosialt samvær
  • Aktivitet i hverdagen
  • Vedlikehold av helse og funksjon