Det er mye aktivitet spesielt i form av håndarbeid ved dette dagaktivitetstilbudet.

Målgruppe

Dagsenter har tre dager i uken 21 plasser hvor målgruppen er personer uten kognitiv svikt, mens to dager i uken er det 16 plasser hvor målgruppen er personer med kognitiv svikt. 

OM DAGSENTERET

Dagsenteret er lokalisert i 1.etg i Stadiontunet sykehjem

KOMPETANSE

Aktivitør med videreutdanning i Psykisk helse og Miljøterapi, samt helsefagarbeider og hjelpepleier.

TILBUD

Hovedmålet med dagtilbudet er å komme seg ut av ensomheten.

Vi legger stor vekt på ernæring og det sosiale rundt måltider.

Det er trim stort sett hver dag, samt hobbyaktiviteter, quis, kryssord, avislesing, og diverse kulturinnslag.

Avlasting for pårørende. 

Det er Tildelingskontoret som fatter vedtak om dagtilbud ved dagsenteret.

AKTIVITETER

Målsettingen er at tilbudet skal bidra til at eldre skal kunne leve lengst mulig i eget hjem og derved utsette behov for institusjonsplass.

Delmål:

  • Sosialt samvær
  • Aktivitet i hverdagen
  • Vedlikehold av helse og funksjon