Vi gjør en faglig vurdering sammen med deg hvordan vi best kan hjelpe deg ut i ønsket aktivitet.

Bodø kommune støtter seg til anbefalingene fra Helsedirektoratet om å organisere
fritidskontakttjenesten innenfor følgende hovedløsninger;

  • individuell fritidskontakt skal gis der dette er hensiktsmessig, og bruker ønsker det
  • individuelt tilbud i samarbeide med en frivillig organisasjon.
  • deltakelse i en aktivitetsgruppe (tjenesten har aktivitetsgruppeledere som legger til rette for aktiviteter ved ulike lokasjoner).

Fritidskontakt er det omtales som støttekontakt i Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2a nr 6 bokstav b. 

 

SLIK SØKER DU

Søknadsskjema

Du vil også finne mer informasjon om behandling av søknader.