Vi gjør en faglig vurdering sammen med deg hvordan vi best kan hjelpe deg ut i ønsket aktivitet.

Bodø kommune støtter seg til anbefalingene fra Helsedirektoratet om å organisere
fritidskontakttjenesten innenfor følgende hovedløsninger;

  • individuell fritidskontakt skal gis der dette er hensiktsmessig, og bruker ønsker det
  • individuelt tilbud i samarbeide med en frivillig organisasjon.
  • deltakelse i en aktivitetsgruppe (tjenesten har aktivitetsgruppeledere som legger til rette for aktiviteter ved ulike lokasjoner).

Fritidskontakt er det som før ble kalt støttekontakt.

 

SLIK SØKER DU

Søknadsskjema

Du vil også finne mer informasjon om behandling av søknader.