Dagaktivitetstilbudene Sølvsuper aktivitetssenter, Sølvsuper dagsenter, Sentrum dagsenter og Stadiontunet dagsenter er organisert som tre enheter underlagt Sølvsuper helse- og velferdssenter.

Sølvsuper aktivitetssenter holder til i nye, store og tilrettelagte lokaler i 1.etasje ved Sølvsuper helse- og velferdssenter.

 

Tilbud

Sølvsuper aktivitetssenter er et aktivitetstilbud for hjemmeboende i yrkesaktiv alder 18-67 år, med fysiske og lettere psykiske funksjonsnedsettelser. Vi som arbeider her jobber ut fra en helhetlig tilnærming med fokus på aktivitet og mestring.

Vi er opptatt av brukermedvirkning, og har fokus på aktiviteter tilrettelagt lagt den enkeltes ressurser både individuelt og i grupper. Alle får tildelt en primærkontakt ved oppstart av tilbudet, og det gjennomføres individuelle samtaler i løpet av året for å kvalitetssikre tilbudet.

Sølvsuper aktivitetssenter har åpent for aktivitet mandag-fredag kl 0900-1400. Personalet er tilgjengelig mandag-fredag 0800-1530.

Tildelingskontoret fatter vedtak om tilbud. Søknadsskjema finner du her.

 

Aktiviteter

Sølvsuper aktivitetssenter har flere rom; allrom, aktivitetsrom, stort kjøkken, stue/aktivitetsrom og avspenningsrom hvor en eller flere kan trekke seg tilbake ved behov. Aktivitetssenteret har også flotte utearealer i form av en stor hage som kan brukes gjennom hele året.

Sølvsuper aktivitetssenter tilbyr ulike aktiviteter inne og ute, både individuelt og i gruppe. Aktivitetstilbudene er lagt opp til stor grad av brukermedvirkning. Det er fokus på tilrettelagte aktiviteter og fellesskap for å stimulere til deltakelse og mestring.

Ved aktivitetssenteret tilbyr vi ulike typer aktiviteter innenfor fysisk aktivitet, kognitiv aktivitet, hobbyaktivitet, sosial aktivitet og aktiviteter i dagliglivet (ADL).

Fysiske aktiviteter: Å være i fysisk aktivitet er både forebyggende og helsefremmende. Ved å delta bevares og styrkes motorikk, det er lystbetont, konkurranseinstinktet setter inn, og vi har det gøy sammen. Fysiske aktiviteter kan være boccia, risposedart, bowling, basket, trimprogram og tur.

Kognitive aktiviteter bidrar til å ivareta hukommelse og ferdigheter, og tilrettelegger for ny kunnskap. Eksempler på kognitive aktiviteter kan være quiz, kryssord individuelt eller i gruppe på storskjerm, bingo (se og huske/gjenkjenne tall og tallkombinasjoner) og ansvarsoppgaver på morgenmøter.

Hobbyaktiviteter fremmer livsglede og opplevelse av mestring. Noen eksempler på hobbyaktiviteter ved aktivitetssenteret er toving av sitteunderlag, nisser og hjerter, maling og dekorering av trehjerter/decoupage, silkemaling, tennbriketter av resirkulert papir og sesongbetonte aktiviteter som juleverksted og planting i hagen.

 

Sosiale aktiviteter er viktige for at vi skal ha det bra. Ved aktivitetssenteret kan man delta i tilrettelagte sosiale aktiviteter som muliggjør det som er viktig for den enkelte. Sosiale aktiviteter kan være den gode praten rundt morgenkaffen, felles lunsj, felles turer i nærområdet, kafebesøk, julelunsj for brukere og personal, tema- og planleggingsdager to ganger i året, utveksling av erfaringer, råd og veiledning/likemannsarbeid samt nettverksbygging og opplevelse av tilhørighet.

Aktiviteter i dagliglivet (ADL)

Å mestre daglige aktiviteter er viktig for både den fysiske og psykiske helsa. Mestring av dagliglivets aktiviteter bidrar til økt muskelstyrke, bevegelighet, selvstendighet, selvtillit som igjen har betydning for opplevelsen av livskvalitet. Eksempler på ADL-aktiviteter er kjøkkenaktivitet individuelt og i gruppe, mat og helse samt fokus på hva den eneklte klarer ut fra de individuelle forutsetningene.