• personer i yrkesaktiv alder med ulike funksjonvariasjoner/funksjonsnedsettelser.
  • personer med ulike demenssykdommer / ulike kognitive utfordringer.
  • eldre i pensjonistgruppen.

Sølvsuper dag- og aktivitetssenter holder til i store og tilrettelagte lokaler i 1.etasje Vebjørn Tandbergsvei 18 (Sølvsuper helse- og velferdssenter).

TILBUD / AKTIVITETER

Vi har ulike aktiviteter som kan bidra til økt livskvalitet for eksempel

  • Bingo, spill, Quiz, Kryssord – Kognitiv trening/god trening for hukommelse
  • Trim, Bowling, Sittedans – Forebyggende og helsefremmende/Fysisk trening
  • Ulike håndarbeidsaktiviteter - gir følelse av mestring og avslapping.
  • Sosiale aktiviteter – bidrar til å være en del av et fellesskap

 

Det er Tildelingskontoret som fatter vedtak om dagtilbud ved dagsenteret.