Sølvsuper aktivitetssenter er et aktivitetstilbud for hjemmeboende i yrkesaktiv alder 18-67 år, med fysiske og lettere psykiske funksjonsnedsettelser. Vi som arbeider her jobber ut fra en helhetlig tilnærming med fokus på aktivitet og mestring.

Sølvsuper aktivitetssenter holder til i store og tilrettelagte lokaler i 1.etasje ved Sølvsuper helse- og velferdssenter.