Eksempelvis:

  • nyoppståtte smerter i bryst eller mage
  • pustevansker
  • akutt sykdom eller alvorlig forverring
  • nedsatt allmenntilstand hos barn
  • alvorlig psykisk sykdom
  • mistanke om komplikasjoner i svangerskap
  • kuttskader som må syes

Legevakten er ikke ment for deg som har en vanlig forkjølelse eller sykdom over flere dager uten akutt forverring.

Fastlegen er alltid førstevalg

Legevakta er en kommunal helsetjeneste for sykdom og skader som må behandles så raskt at fastlegen ikke kan benyttes.

Legevakta er ikke et kveldsåpent fastlegekontor, og det er derfor viktig at du først og fremst benytter deg av din fastlege. Dette gjelder også øyeblikkelig hjelp på dagtid, og alle fastlegekontor har øyeblikkelig hjelp-timer.

Når liv og helse står på spill: ring medisinsk nødnummer 113